?!doctype html> title_temp 离心鼓风机传动轴与机壳密封的安装方法--风机资讯--周口市通用鼓风机有限公?/title> <meta name="keywords" content="榧撻鏈? /> <meta name=" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/main.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen and (max-device-width: 768px)" href="/css/mobile.css" /> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body class="bg_index"><h1><a href="http://bizwhizkid.com/">ŷֱ</a></h1> <div id="top"> <div id="fkicq952ht" class="warp clearfix"> <div id="fkicq952ht" class="site_map"><p> <a href="http://bizwhizkid.com/sitemap.html">网站地图</a> <a href="http://bizwhizkid.com">网站首页</a> </p> </div> <div id="fkicq952ht" class="logo"><a href="http://bizwhizkid.com"><img src="/images/logo.png" align="bottom" alt="周口市通用鼓风机有限公?></a></div> </div> <div id="nav"> <div id="fkicq952ht" class="menu"> <ul class="menucon"> <li><a href="http://bizwhizkid.com" >首页</a></li> <li><a href="/html/list_1597.html" >公司简?/a></li> <li><a href="/html/list_1600.html" >风机设备</a></li> <li class="currclass"><a href="/html/list_1601.html" >新闻资讯</a></li> <li><a href="/html/list_1602.html" >风机选型</a></li> <li><a href="/html/list_1603.html" >风机实图</a></li> <li><a href="/html/list_1604.html" >荣誉资质</a></li> <li><a href="/html/list_1605.html" >联系方式</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="banner_inner"> <div id="fkicq952ht" > </div> </div> <div id="fkicq952ht" class="warp clearfix"> <div id="fkicq952ht" class="c_l"> <div id="fkicq952ht" class="warp"> <h2>新闻资讯<br><span>News information</span></h2> </div> <dl class="left_nav"> <dt><a href="/html/list_1606.html">风机知识</a></dt> <dt class="currclass"><a href="/html/list_1607.html">风机资讯</a></dt> </dl> <ul class="list_left_btn"> <li><a href="http://bizwhizkid.com/html/list_1600.html"><img src="/images/btn_products.jpg" alt="产品中心"></a></li> <li><a href="http://bizwhizkid.com/html/list_1605.html"><img src="/images/btn_contact.jpg" alt="联系我们"></a></li> </ul> </div> <div id="fkicq952ht" class="c_r"> <div id="fkicq952ht" class="pos2"> <p>您当前位置:<a href="/" target="_blank">周口市通用鼓风机有限公?/a> >> <a href="/html/list_1601.html" target="_blank">新闻资讯</a> >> <a href="/html/list_1607.html" target="_blank">风机资讯</a> >> 浏览相关资讯</p> </div> <h1 class="dis_title">离心鼓风机传动轴与机壳密封的安装方法</h1> <div id="fkicq952ht" class="dis_time"><span>来源:周口市通用鼓风机有限公?</span><span>发布日期:2021?1?3? </span><span>点击数: </span></div> <div id="fkicq952ht" class="dis_intro">离心鼓风机传动轴与机壳密封的安装一种是拆开机壳,拆下叶轮、移动传动组,装置新的填料密封或机械密封,该方法优点是新装密封型式可选,装置规范,不过工作量大,耗时多。离心通风机传动轴与机壳密封的装置方法一般有两种。还有一种则是不对离心通风机进行拆卸的情况下,新增一个简易填料密封? </div> <div id="fkicq952ht" class="dis_content"> <div id="MyContent"><p style="margin-bottom: 5px; text-indent: 0em;"> <span style="font-size: 16px;"> 离心<a href="/">鼓风?/a>传动轴与机壳密封的安装一种是拆开机壳,拆下叶轮、移动传动组,装置新的填料密封或机械密封,该方法优点是新装密封型式可选,装置规范,不过工作量大,耗时多。离心通风机传动轴与机壳密封的装置方法一般有两种。还有一种则是不对离心通风机进行拆卸的情况下,新增一个简易填料密封?/span></p> <p style="margin-bottom: 5px; text-indent: 0em; text-align: center;"> <img alt="鼓风? src="/UploadFiles/2021-01/2/2021011316301730415.jpg" style="border-width: 0px; border-style: solid;" /></p> <p style="margin-bottom: 5px; text-indent: 0em;"> <span style="font-size: 16px;">  该填料密封每套由一段填料、两个压紧件、两个四个半圆工件构成,具体是怎么操作的呢?.离心鼓风?先将机壳在轴上、且凹槽朝向轴承箱方向焊接成一个圆环。然后将未标机壳字样的两个半圆工件也套在传动轴上、且凹槽朝向机壳方向焊接成一个圆环。这样,使得传动轴穿过两个圆环,且凹槽相对。将圆环焊接在机壳上,注意圆环的内圆要与传动轴的间隙相等。然后,将两个压紧件的螺栓六角头分别焊接在机壳上使得压紧件一端可以压在圆环上?/span></p> <p style="margin-bottom: 5px; text-indent: 0em;"> <span style="font-size: 16px;"> 离心鼓风?剪取一段盘根缠绕于圆环凹槽内,紧固压紧件的螺帽,使其一端压紧圆环,这样,一个建议的调料密封便安装成功了离心鼓风机的这种装置密封的方法只要前期对工件进行机加工,后期很小的装置工作量,不需要耗费很多的时间,简单便当?/span></p> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 16px;">更多</span><a href="/" style="font-size: 16px;">鼓风?/a><span style="font-size: 16px;">产品知识请访问:</span><a href="/" style="font-size: 16px;">bizwhizkid.com</a><span style="font-size: 16px;">   阿里巴巴旺铺?/span><span style="font-size: 16px;"> 手机?5539485098  15539456606  电话?394-8520911   8204228   联系人:刘经?/span></p> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <span style="font-size: 16px;">相关阅读?/span></p> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <a href="/html/fjzs_1606_2809.html" style="font-size: 16px;">ŷֱ:9一26离心鼓风机型号参数表</a></p> <p style="text-indent: 2em; margin-bottom: 5px;"> <a href="/html/fjzx_1607_2808.html" style="font-size: 16px;">离心鼓风机型号含?/a></p> <p>ŷֱ:  </p> <section class="_135editor" data-role="paragraph"> <p>ŷֱ:  </p> </section></div> </div> <div id="fkicq952ht" class="dis_prevnext clearfix"> <p class="left">上一篇:<a ><a href="/html/fjzx_1607_2808.html" title="离心鼓风机型号含?>离心鼓风机型号含?/a></a> </p> <p class="right">下一篇:<a><a href="/html/fjzx_1607_2812.html" title="ŷֱ:离心鼓风机不启动的原因有哪些">ŷֱ:离心鼓风机不启动的原因有哪些</a></a> </p> </div> <p class="dis_block_title">您可能还需要了?/p> <div id="fkicq952ht" class="list_liaojie clearfix"> <ul> <li><a href="/html/zlfj_1616_2614.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-08/0/2014080911532537707.jpg" alt="WZZ矿井轴流通风?></a></br><p>WZZ矿井轴流通风?/p></li> <li><a href="/html/pcfj_1618_2606.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-08/0/2014080811044363766.jpg" alt="C6-46型离心风?></a></br><p>C6-46型离心风?/p></li> <li><a href="/html/pcfj_1618_2598.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-08/0/2014080616223751168.jpg" alt="M6-29型煤粉离心通风?></a></br><p>M6-29型煤粉离心通风?/p></li> <li><a href="/html/gwfj_1613_2590.html" target="_blank"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014072915502091834.jpg" alt="W4-62型高温离心风?></a></br><p>W4-62型高温离心风?/p></li> </ul> </div> <p class="dis_block_title">最新文?/p> <ul class="list_xiangguan clearfix"> <li><a href="/html/fjzx_1607_2798.html">周口风机关于极限化违禁词的声?/a><span>2020-12-25</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2812.html">离心鼓风机不启动的原因有哪些</a><span>2021-01-14</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2811.html">离心鼓风机传动轴与机壳密封的?/a><span>2021-01-13</span></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2810.html">离心鼓风机采购注意事?/a><span>2021-01-11</span></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2809.html">9一26离心鼓风机型号参数表</a><span>2021-01-08</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2808.html">离心鼓风机型号含?/a><span>2021-01-07</span></li> <li><a href="/html/fjzs_1606_2807.html">混流风机轴流风机离心风机区别</a><span>2021-01-06</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2806.html">引风机和鼓风机结构有什么不?/a><span>2021-01-05</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2800.html">离心风机与罗茨鼓风机的区?/a><span>2020-12-28</span></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2799.html">循环流化床锅炉鼓风机介绍</a><span>2020-12-26</span></li> </ul> </div> </div> <div id="footer"> <div id="fkicq952ht" class="warp"> <p>周口市通用鼓风机有限公?联系电话?5539485098 15539456606</p> <h2 style="text-align: center; font-weight: 200; font-size: 14px;">周口市通用鼓风机有限公司地址 河南省周口市川汇区周西路</h2> <p class="foot_p">Copyright 2014 bizwhizkid.com All rights reserved.</p> <p>备案号:</p> <div id="fkicq952ht" class="floating_ck"> <dl> <dt></dt> <dd class="words"> <span>在线QQ</span> <div id="fkicq952ht" class="floating_left"></div> </dd> <dd class="quote zxkf_href"> <span>咨询电话</span> <div id="fkicq952ht" class="floating_left"><a href="" class="zxkf_href">咨询电话?5539485098</a></div> </dd> <dd class="qrcord"> <span>扫一?/span> <div id="fkicq952ht" class="floating_left floating_ewm"> <i></i> <p class="qrcord_p01">扫一?br>获取更多快速服?/p> <p class="qrcord_p02">全国免费咨询热线<br><b>15539485098<b></b></b></p><b><b> </b></b></div><b><b> </b></b></dd><b><b> </b></b></dl><b><b> </b></b></div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?ffdc757576b1094ff99aa3ba0620e172"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/21034249.js"></script> </body> </html>